Steenovens Gelderland

Nieuw perspectief voor de Gelderse Steenfabrieken

Steengoed zet zich samen met lokale partijen in voor behoud en herbestemming, maar ook inpassing in natuur- en landschapsontwikkeling van de steenfabrieken in Gelderland.

Het brengt belanghebbenden bij elkaar, ondersteunt beheerders en bundelt lokale krachten en initiatieven zodat elke fabriek zich organisch en op een unieke manier kan ontwikkelen. Met als doel de fabrieken weer betekenisvol laten zijn in het leven van alle Gelderlanders.

Bekijk de kaart

Steenfabrieken als motor voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling

Erfgoed in Gelderland, volop aanwezig.

Steenovens in Gelderland

Steenfabrieken en Gelderland, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fraaie industriële gebouwen in de uiterwaarden, met hoge schoorstenen die herinneren aan een florerende industrie. Helaas staan veel van deze gebouwen op het punt te verdwijnen.

De ooit zo machtige fabrieken zijn nu zelf het slachtoffer van verwaarlozing en grootschalige ontwikkelingen. Door industriële ontwikkelingen en transformatie van de uiterwaarden zijn veel fabrieken leeg komen te staan; vervallen, vervreemd van - en vergeten door - hun context.

Als Gelders erfgoed verdienen de ovens een nieuwe invulling

Herbestemming lijkt problematisch vanwege de typische bouwwijze en wordt bemoeilijkt door de vaak buitendijkse ligging in de uiterwaarden, waarin de voormalige steenfabrieken vaak potentiële blokkades zijn in het afvoergebied van de rivier.

Steengoed werkt aan alternatieve vormen van tijdelijk of permanent gebruik. Hierdoor wordt een fabriek niet alleen waardevol voor haar context, maar zal deze ook bijdragen aan het beheer van de uiterwaarden. Deze nieuwe vormen van gebruik zullen een natuurlijke brug gaan vormen tussen het heden en lange-termijn-plannen als Ruimte voor de Rivier.

Een ambitieus plan

Rekening houdend met de beoogde eindbeelden die over 30 tot 50 jaar gerealiseerd moeten zijn, zorgt Steengoed, uitgaande van de huidige context, voor de eerste aanzet en het draagvlak dat essentieel is in deze grootschalige ontwikkelingen.

Wil jij zelf ook een steentje bijdragen? Heb je tips, ideeën of opmerkingen? Stuur dan even een e-mail naar het projectbureau Steengoed en we nemen contact met je op! info@steengoed.org

Bekijk de kaart

De rol van Steengoed in Gelderland

Hoe pakken wij dit op?

Steengoed steenovens

1. Regionale aanpak

Steengoed behelst de hele provincie. Hierdoor kunnen we kritisch kijken naar de waarde van alle fabrieken en effectieve keuzes maken ten aanzien van behoud en beheer.

Steengoed steenovens

2. Sociale bewustwording en lokale betrokkenheid

Voor de uitvoering zoeken we lokale partijen en direct betrokkenen. Omdat er al te veel plannen zijn gemaakt die geen rekening houden met eigenaren en omwonenden, terwijl dit juist een belangrijke voorwaarde is.

Steengoed steenovens

3. Groei en exploitatie

Steengoed stimuleert en ondersteunt de eerste stappen in een (her)bestemming. Maar op termijn zullen de initiatieven op eigen benen gaan staan en nieuwe vormen van gebruik en exploitatie aantrekken.

Dit bericht wordt verstuurd naar info@steengoed.org